CAREER

Sesongen 2023

Produksjonsmedarbeidere (Leirfjord)


Vil du være med på å endre fremtidens sjømatnæring?

Vi leter etter deg som vil jobbe med produksjon av førsteklasses sjømat i Leirford. Det er totalt 5 stillinger som skal besittes, både heltid og deltid. Vår produksjon foregår med to ulike skift mellom 06.00 og 22.00 på kvelden, så det kan være mulig også for deg som er student eller ellers opptatt på dagtid.


Jobben vil innebære ulike typer arbeidsoppgaver, og det vil også være variasjon i arbeidsoppgavene:

 • Videreprossesering (VAP)
 • Prosessering
 • Pakking
 • Merking
 • Kvalitetssikring

Vi ønsker deg som har:

 • Lyst til å være med på produksjonsarbeid
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid
 • Gode samarbeidsevner
 • Ansvarsbevisst
 • Erfaring fra produksjonsbedrift er en fordel, men ikke et krav
 • Truckførerbevis er et ønske, men ikke et krav
 • Førerkort er også et ønske, men ikke et krav
 • Du må kunne beherske norsk/andre skandinaviske språk eller engelsk

Send gjerne en kort søknad med CV til ie@shores.no
Lønn etter avtale.

Production Worker (Leirfjord)

We are looking for a production worker to join our first-class seafood team in Leirfjord. There are five vacant positions, including both full-time and part-time. 

Our production revolves around two different shifts between 06:00 and 22:00 in the evening. Therefore, this could also be a possible fit for students or those who are busy during the daytime.

The job would consist of different types of tasks, and variations will also be included:

 • Further Processing (VAP)
 • Processing
 • Packing
 • Labeling
 • Quality assurance

We are looking for someone who has:

 • The interest in doing production work
 • Possibility of flexible working hours
 • Good cooperative skills
 • Responsible
 • Experience in production working is beneficial but not a requirement
 • A truck driver's license is beneficial but not a requirement
 • A driving license is also beneficial but not a requirement
 • You'll also need to know Norwegian/other Scandinavian languages or English

Do send a short application with CV to ie@shores.no
Wages will be in accordance with the agreement.